All

City Tour
¡RESERVA AHORA!

City Tour

Adulto 6,000 HUF
Niños (0-12 años) 3,000 HUF
Grand City Tour
¡RESERVA AHORA!

Grand City Tour

Adulto 7,500 HUF
Estudiante 3,750 HUF
Parliament Tour
¡RESERVA AHORA!

Parliament Tour

Adulto 7,500 HUF
Adulto 11,500 HUF
Niños (0-12 años) 3,750 HUF
Niños (0-12 años) 5,750 HUF
Parliament & Grand City Tour
¡RESERVA AHORA!

Parliament & Grand City Tour

Adulto 13,000 HUF
Adulto 16,500 HUF
Niños (0-12 años) 6,500 HUF
Niños (0-12 años) 8,250 HUF
Unique Budapest Tour
¡RESERVA AHORA!

Unique Budapest Tour

Adulto 9,500 HUF
Niños (0-12 años) 4,750 HUF
Danube Bend Tour
¡RESERVA AHORA!

Danube Bend Tour

Adulto 18,000 HUF
Niños (0-12 años) 9,000 HUF
Szentendre Tour
¡RESERVA AHORA!

Szentendre Tour

Adulto 12,000 HUF
Estudiante 6,000 HUF
Lake Balaton Tour
¡RESERVA AHORA!

Lake Balaton Tour

Adulto 18,000 HUF
Niños (0-12 años) 9,000 HUF
Puszta Tour
¡RESERVA AHORA!

Puszta Tour

Adulto 19,000 HUF
Niños (0-12 años) 9,500 HUF
Royal Tour
¡RESERVA AHORA!

Royal Tour

Adulto 10,500 HUF
Niños (0-12 años) 5,250 HUF
Folklore Evening Tour
¡RESERVA AHORA!

Folklore Evening Tour

Adulto 17,000 HUF
Niños (0-12 años) 8,500 HUF